Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự về hành vi tham nhũng

10/07/2013 - 07:43

Bao gồm những người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN) và những đối tượng sau:

- Người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng.

- Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng.

- Người có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật PCTN và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điều 69 Luật PCTN, người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

* Xử lý kỷ luật

Người có hành vi tham nhũng chưa đến mức xử lý hình sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc, bãi nhiệm…

* Xử lý hình sự

Người có hành vi tham nhũng đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999. Cụ thể, quy định 7 tội danh đối với tội tham nhũng gồm:

- Tội tham ô tài sản (Điều 278).

- Tội nhận hối lộ (Điều 279).

- Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280).

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281).

- Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 282).

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 283).

- Tội giả mạo trong công tác (Điều 284).

Đ.C (Lược trích)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN