Đưa năm “hành động - 2017” đi vào thực chất

26/04/2017 - 07:19

Các cấp, các ngành cùng quyết tâm hành động trong năm 2017. Ảnh: Thạch thảo

Ngay từ đầu năm 2016, các cấp ủy tập trung lãnh đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) X Đảng bộ tỉnh, NQĐH XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, đề án cụ thể hóa thực hiện NQĐH X. 

Nhiệm vụ hết sức quan trọng có tính chất quyết định cho cả nhiệm kỳ đó là phải tạo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị thì việc đưa nghị quyết vào cuộc sống mới đạt hiệu quả.

Song, trong Đảng bộ, bên cạnh một phần tích cực triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, thì vẫn còn một bộ phận tuy không nhiều nhưng cấp nào cũng có đó là còn tư tưởng ngại khó (chưa làm đã nói khó), thiếu năng động, trách nhiệm không cao, thiếu ý chí tiến công, đây là lực cản lớn trong quá trình triển khai quán triệt, cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nhận diện thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành đã tiến hành nhiều hoạt động giáo dục tư tưởng quyết tâm làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hầu hết các bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và người đứng đầu cấp ủy các cấp đều mang tính động viên tư tưởng, lan tỏa động lực tình cảm để hành động rất cao. Đặc biệt là Tỉnh ủy chỉ đạo mở đợt sinh hoạt tư tưởng với 4 nội dung trọng tâm: Quán triệt chủ đề Đại hội X “Phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”; phương châm 10 chữ của Đại hội: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”; “Xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”; nội dung chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp làm giàu, thoát nghèo; Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Đầu năm 2017, triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy với tư tưởng chỉ đạo: “Năm 2017 - năm hành động”; quán triệt bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trên báo Xuân Đồng Khởi 2017: “Năm 2017 - năm hành động của chúng ta” và nhiều hoạt động khác.

Như vậy, Đảng bộ đã triển khai nhiều hoạt động, nhiều nội dung cho lãnh đạo công tác tư tưởng, nhằm làm chuyển biến nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện NQĐH X của Đảng bộ và NQĐH XII của Đảng và nghị quyết của Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 vào ngày 3 và 4-4-2017 vừa qua, đa số ý kiến phát biểu đều thống nhất đánh giá nhận định về mặt tư tưởng đã có chuyển biến tích cực, có tiến công, có nâng cao trách nhiệm ở từng cấp, từng ngành và một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, nhiệm vụ được giao; tuy nhiên mục tiêu của công tác tư tưởng chưa đạt được như chúng ta mong muốn, đó là vẫn còn một bộ phận chưa chuyển biến tích cực, vẫn làm việc cầm chừng, theo lối mòn, ngại khó, thỏa mãn, đùn đẩy trách nhiệm, trách nhiệm không cao, chưa chuyển hóa từ nhận thức sang hành động cụ thể. Khảo sát nhiều địa phương, cơ sở khi hỏi về thực hiện năm hành động - địa phương đã hành động như thế nào thì nhiều địa phương lúng túng không chỉ ra được hành động bắt đầu từ đâu, ai hành động, mục tiêu hành động… Điều đó chứng tỏ chúng ta chỉ hô hào chung chung, chưa có sự nhận thức đầy đủ về năm hành động; cũng từ chưa nhận thức đầy đủ nên chưa có sự chuyển hóa từ nhận thức sang hành động của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan và từng con người cụ thể. Và, điều đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết và tinh thần hành động chưa lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để tiếp tục đưa tinh thần “Năm 2017 - năm hành động” đi vào thực chất, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì để làm chuyển biến tư tưởng, làm chuyển hóa từ nhận thức sang hành động không chỉ sinh hoạt tài liệu của Ban Tuyên giáo, bài viết chỉ đạo trên các diễn đàn là đủ, là chuyển động được mà cần phải có sự làm gương lan tỏa của người đứng đầu từng cấp và cấp phó của người đứng đầu của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Chính vì thế, để khắc phục tư tưởng ngại khó, thụ động, tinh thần trách nhiệm không cao trong thực thi nhiệm vụ và thúc đẩy năm hành động - 2017 đi vào thực chất, tạo phong trào thi đua hành động trong toàn Đảng bộ, đòi hỏi người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong hệ thống chính trị các cấp phải tiếp tục và quyết liệt trong giáo dục, động viên tư tưởng, nói đi đôi với làm lan tỏa hành động từ việc làm gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tăng cường công tác kiểm tra để tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên để lan tỏa đến tận hộ dân.

Hành động phải bắt đầu từ nhận thức và quyết tâm chính trị của từng cấp, từng ngành, từng người; từ nhận thức chuyển hóa thành hành động (việc làm) cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người - mỗi người phải thực hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tính tiến công trong thực hiện nhiệm vụ mình phụ trách, được giao; quán triệt và bám mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để hành động, đó là bám nghị quyết năm 2017 và chọn nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện ở từng địa phương, cơ quan hướng tới một kết quả cụ thể, không thể có hành động chung chung và quá trình đó phải có kiểm tra, giám sát để tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất để tạo đà cho năm 2018 tiếp tục tăng tốc như tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN