Gia hạn thời gian nộp tác phẩm tham gia các cuộc thi, liên hoan tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy

06/10/2022 - 12:51

Gia hạn thời gian nộp tác phẩm tham gia các cuộc thi, liên hoan tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Gia hạn thời gian nộp tác phẩm tham gia các cuộc thi, liên hoan tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Ba cuộc thi, liên hoan tuyên truyền Nghị quyết số 05, ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ” (viết tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy) do Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ban hành kế hoạch tổ chức ngày 7-6-2022. Đồng thời đã có 3 văn bản triển khai, vận động và đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương phát động và tích cực hưởng ứng tham gia.

Tuy nhiên, đến nay tác phẩm gửi dự thi chưa đạt yêu cầu về số lượng, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa gửi tác phẩm dự thi. Để đáp ứng yêu cầu các cuộc thi, Ban tổ chức các cuộc thi đã có Công văn số 2887, ngày 4-10-2022 về việc gia hạn thời gian nộp tác phẩm. Theo đó, các cuộc thi, liên hoan tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy sẽ gia hạn nộp tác phẩm đến hạn chót ngày 25-11-2022. Sau đó sẽ tiến hành chấm giải và tổ chức tổng kết trao giải vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022).

Để công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt hiệu quả tích cực, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tuyên truyền, vận động; đồng thời tạo điều kiện các ngành, các cấp, địa phương, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng tham gia và gửi sản phẩm dự thi về Ban tổ chức theo thời gian được gia hạn. Đây là một trong những nội dung cụ thể tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Người tham gia có thể tra cứu tìm hiểu các quy định của cuộc thi, liên hoan tại Cổng thành phần của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, http://svhttdl.bentre.gov.vn, vào mục Thông tin cần biết - Thông tin tuyên truyền.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN