Giai đoạn khởi động Ðề án Làng văn hóa du lịch Chợ Lách

04/05/2021 - 20:22

Đề án Làng văn hóa du lịch Chợ Lách đang ở giai đoạn khởi động. Qua các hội nghị triển khai đề án, các hộ dân phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Một số hộ dân quan tâm sắp xếp, chỉnh trang, đầu tư phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, do tình hình xâm nhập mặn, dịch Covid-19, các hộ dân chưa mạnh dạn đầu tư.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ năm 2020 là 1,598 tỷ đồng (tổ chức hội nghị triển khai đề án; thực hiện xây dựng hệ thống chiếu sáng HL.34, từ cầu Cái Gà, xã Long Thới đến chùa Bửu Minh, xã Phú Sơn. Nguồn vốn hộ dân xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khoảng 10 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện thuộc địa phận huyện Chợ Lách (ĐH 34, 35 và 37) với tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 790 vào ngày 12-4-2021.

Khó khăn hiện nay là kinh phí phân bổ năm 2020 rất ít so với nhu cầu kinh phí thực tế phải thực hiện các nội dung liên quan. Một số dự án, công trình trong đề án chưa thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết, chưa có chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư và nguồn vốn đầu tư… nên cũng chưa đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Về nguồn nhân lực hiện nay còn thiếu và yếu, chưa được đào tạo kiến thức chuyên môn lĩnh vực du lịch, chưa được trải nghiệm, học tập những mô hình làng văn hóa du lịch hiệu quả, cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc nghiên cứu tham mưu, đề xuất giải pháp triển khai đề án chưa sâu, chưa hiệu quả. Nhận thức của người dân và sự vào cuộc của hệ thống chính trị cấp xã còn hạn chế.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN