Giải quyết nhanh các hồ sơ trực tuyến về hỗ trợ người lao động

24/08/2021 - 12:07

BDK.VN - Từ ngày 9-8-2021, trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia có 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Gửi hồ sơ trực tuyến để hỗ trợ người lao động kịp thời.

Gửi hồ sơ trực tuyến để hỗ trợ người lao động kịp thời.

Được biết, các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được cung cấp bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong đó, có 4 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện và cấp tỉnh. Cụ thể 4 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện và cấp tỉnh là: hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Để việc giải quyết các hồ sơ về hỗ trợ người lao động được kịp thời, chính xác, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên cập nhật, theo dõi, kiểm tra 4 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp tỉnh từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN