Giải quyết việc làm cho trên 11.800 lao động trong 6 tháng đầu năm 2024

05/06/2024 - 05:34

BDK - Từ đầu năm đến nay, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và giáo dục nghề nghiệp được tỉnh tập trung thực hiện. Các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, linh hoạt và đạt được nhiều kết quả khả quan. 6 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 11.845 người, đạt 59,22% nghị quyết (NQ), tăng 1,02% so với cùng kỳ, trong đó có 950 người trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024 có sự tham gia của trên 1.400 lao động và học sinh.

Kết quả đạt được

Quán triệt phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và phương châm của UBND tỉnh giai đoạn 2021 - 2026: “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”; ngay  từ  đầu  năm,  Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã  ban  hành  kế  hoạch về công tác lao động, người có công và xã hội năm 2024; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2024. Chủ động tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành theo Nghị quyết của Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch công tác chi tiết; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành.

 6 tháng đầu năm, có 2.627 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, có 2.188 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 49,7 tỷ đồng. Tỉnh tổ chức tư vấn việc làm, nghề nghiệp với 10.516 lượt người tham dự, tổ chức 16 phiên giao dịch việc làm; tổ chức Ngày hội việc làm cấp tỉnh năm 2024 với 17 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 12 trường cao đẳng, trung cấp và đại học trong và ngoài tỉnh cùng trên 1.400 NLĐ và học sinh tham gia; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông khởi nghiệp và tư vấn học nghề, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ năm 2024 (có 871 chiến sĩ tham gia).

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 11.845 người (giải quyết việc làm qua phát triển kinh tế 4.523 người, giới thiệu việc làm qua các trung tâm 412 người, Quỹ Quốc gia về việc làm 2.494 người, đi làm việc ngoài tỉnh 3.464 người), đạt 59,22% nghị quyết, tăng 1,02% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 là 11.579 lao động). Trong đó có 950 người trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Nhật Bản 923 người, Hàn Quốc 7 người, Đài Loan 6 người, Úc 5 người và các quốc gia khác 9 người), đạt 38% NQ (NQ trên 2.500 người); đã có 619 người xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (Nhật Bản 600 người, Hàn Quốc 6 người, Đài Loan 4 người, Úc 4 người và các quốc gia khác 5 người).

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh và đào tạo 3.319 người, trong đó: trình độ cao đẳng 121 người, trung cấp 385 người, sơ cấp và thường xuyên 2.048 người. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,95% (NQ 68%), tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37,29% (NQ 38%).

Nhiệm vụ trọng tâm

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Phạm Thanh Hùng, trong 6 tháng cuối năm, ngành LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động. Triển khai đa dạng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động và các giải pháp giải quyết việc làm cho NLĐ, trong đó đẩy mạnh đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát số lao động cần giải quyết việc làm qua kết quả điều tra thông tin thị trường lao động để xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm tại địa phương. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và các huyện trong tỉnh nhằm kết nối thông tin về lao động, việc làm giữa NLĐ và các doanh nghiệp. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, triển khai tổ chức điều tra, cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2024; tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2024; phối hợp với VNPT tổng hợp phân tích tình hình lao động, việc làm để cung cấp thông tin tích hợp vào hệ thống điều hành đô thị thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung tuyển sinh đào tạo nghề theo kế hoạch.

Đồng thời, sở cũng sẽ tham mưu tổ chức sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6-12-2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN