Giải trình về nguyên nhân tụt giảm các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính và giải pháp khắc phục

27/09/2023 - 13:26

BDK.VN - Sáng 27-9-2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về nguyên nhân tụt giảm các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính (CCHC) và giải pháp khắc phục.

Chủ trì phiên giải trình.

Chủ trì phiên giải trình.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng 2 phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Lê Văn Khê chủ trì phiên giải trình. Tham dự có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại phiên giải trình, có 4 đại biểu HĐND tỉnh tham gia đặt 8 câu hỏi và các ý kiến đại biểu HĐND tỉnh về nội dung liên quan đến nguyên nhân tụt giảm các chỉ số liên quan đến CCHC, giải pháp khắc phục và đã được UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan giải trình làm rõ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu.

Chủ tọa phiên giải trình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của quý vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc nghiên cứu đặt câu hỏi phù hợp, sát thực tiễn và sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp thông tin, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu đã đặt ra với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm.

Kết quả phiên giải trình cho thấy, thời gian qua công tác CCHC tại tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Công tác CCHC của tỉnh đã có nhiều chuyển biến, kết quả tích cực như: Tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tiếp tục được củng cố, cải cách hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sử dụng phù hợp với trình độ, năng lực và không ngừng được cải thiện.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh mang lại một diện mạo mới về quan hệ, giao tiếp giữa các cơ quan, đơn vị với người dân, doanh nghiệp và góp phần tạo được sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân. Hiệu quả lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quản trị nền hành chính công và sự phục vụ Nhân dân của các cấp, các ngành tỉnh khá tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu của nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Dù có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhưng một số chỉ số năm 2022 bị giảm thứ hạng so với năm 2021. Cụ thể như Chỉ số CCHC (PAR-INDEX) xếp 56/63 cả nước; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính của tỉnh (SIPAS) hạng 41/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng vị trí thứ 50/63 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ và số hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận trực tuyến còn rất thấp (toàn tỉnh có 538/1.431 dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, tổng số hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử là 91.919 hồ sơ (Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 45.646 hồ sơ đạt 49,6%/tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử). Tổng số giao dịch thanh toán trực tuyến thành công qua nền tảng Payment Platform trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 1.547 giao dịch )… dẫn đến sự đánh giá về công tác CCHC chưa tốt và chỉ số CCHC năm 2022 bị giảm thứ hạng so với năm 2021 (năm 2021 thứ hạng 37/63, năm 2022 thứ hạng 56/63, giảm 19 bậc).

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu bế mạc phiên giải trình.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu bế mạc phiên giải trình.

Để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định của Trung ương, Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29-12-2020 của Tỉnh ủy về CCHC giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định và kế hoạch do UBND tỉnh ban hành, Bản cam kết của lãnh đạo các cơ quan, địa phương với Chủ tịch UBND tỉnh.

Có giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan hành chính phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và triển khai các giải pháp để phát huy tính tích cực, năng động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ để họ làm tròn chức trách theo vị trí việc làm; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có giải pháp để cải thiện các điểm số còn thấp về “Quản trị môi trường” trong Chỉ số PAPI, về “Chỉ số xanh cấp tỉnh” trong Chỉ số PCI.

Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh. Chú trọng việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định do UBND tỉnh ban hành đến tận cấp cơ sở để thông tin đến người dân và đảm bảo việc thực thi các văn bản pháp luật tại địa phương. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức. Vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát và điều hành an toàn, thông minh mạng (SOC). Thực hiện tổng hợp kiến nghị về trang thiết bị phục vụ cho công tác CCHC của các địa phương để có giải pháp trang bị cho phù hợp nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới.

“Qua phiên giải trình, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương dành sự quan tâm và quyết tâm hơn nữa trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã cam kết tại phiên giải trình. Báo cáo kết quả thực hiện cho đại biểu HĐND và cử tri được biết. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các giải pháp đã đề ra tại phiên giải trình để từng lúc thông tin kết quả với cử tri. Thường trực HĐND tỉnh kêu gọi cử tri đồng thuận với các chủ trương của tỉnh, cùng thực hiện giám sát, thông tin kịp thời đến các đại biểu HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, các địa phương tại phiên giải trình”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy  - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

                                                                                                                                     Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN