Giám sát chuyên đề thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021

17/12/2021 - 15:06

BDK.VN - Ngày 17-12-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

Các đại biểu tham dự giám sát.

Các đại biểu tham dự giám sát.

Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách - Phó Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì. Các cơ quan chịu sự giám sát gồm: Sở Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND TP. Bến Tre, Châu Thành, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam đến dự.

Qua ý kiến của các đại biểu cho thấy, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định đã thực hiện gắn với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các đơn vị mới luôn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ được quan tâm, lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực vượt trội để đảm nhận những vị trí công việc tại các đơn vị hành chính mới, góp phần nâng cao hơn chất lượng đội ngũ cán bộ. Qua đó, góp phần làm giảm chi phí đáng kể từ ngân sách nhà nước, hàng năm giảm hơn trên 14,942 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó trưởng Đoàn giám sát cho rằng: Về thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh thực hiện đạt được nhiều kết quả. Quy trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ. Tập trung thực hiện tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và cán bộ, công chức (CBCC).

Nhìn chung, sau khi sắp xếp, các địa phương cơ bản hoàn thành tốt 2 vấn đề quan trọng là: Sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí, giải quyết chế độ chính sách phù hợp cho đội ngũ CBCC, người hoạt động không chuyên trách; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân chuyển đổi, cấp lại các giấy tờ sau khi sáp nhập ĐVCH. Bên cạnh đó, việc nhập các ĐVHC cấp xã đã góp phần giảm chi đáng kể từ ngân sách nhà nước; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; chính quyền các cấp đổi mới cách thức hoạt động để gần dân hơn.

Trong thời gian tới cần chủ động hơn trong thực hiện chủ trương sắp xếp lại ĐVHC; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, CBCC về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sáp nhập ĐVHC. Quan tâm thực hiện tốt việc đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ phục vụ công tác quản hành chính, quy hoạch. Nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc và phục vụ người dân của đội ngũ CBCC; đảm bảo chế độ chính sách cho CBCC; đảm bảo kinh phí hoạt động cho các đơn vị sáp nhập.

Tin, ảnh: Nguyễn Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN