Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09 và Đề án số 02 của Tỉnh ủy đối với huyện Mỏ Cày Nam

10/06/2021 - 06:38

BDK.VN - Ngày 9-6-2021, tại Văn phòng Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Huyện ủy Mỏ Cày Nam về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU và Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Mỏ Cày Nam.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện.

Thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới (NTM), Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030, thời gian qua, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung đã cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng NTM và phát triển du lịch trên địa bàn huyện một cách hiệu quả nhất, tạo ra sự chuyển biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM và phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Về xây dựng NTM, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và bước đi phù hợp, tiến độ xây dựng NTM của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp xanh, sạch, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống “bản sắc Dừa”, thúc đẩy giao lưu văn hóa nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng du lịch - dịch vụ, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ năm 2020 đến nay, tổng số lượng khách đến tham quan du lịch tại huyện là 14.425 lượt. Tổng doanh thu từ các doanh nghiệp tư nhân và hộ cá thể ước đạt 1,8 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/TU và Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong nhân dân về xây dựng NTM và phát triển du lịch; có kế hoạch xây dựng các xã còn lại đạt chuẩn NTM, hướng đến xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2024.

Trong xây dựng NTM, quan tâm vấn đề môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vừa làm NTM vừa phát triển đô thị. Mục đích cuối cùng của xây dựng NTM là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, do vậy huyện cần đặc biệt quan tâm đến các phương thức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; củng cố, nâng cao chất lượng các hợp tác xã. Quan tâm hơn đến vấn đề nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân và đóng góp của doanh nghiệp trong xây dựng NTM và phát triển du lịch.

Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, giám sát quá trình xây dựng quy hoạch trên địa bàn huyện, lồng ghép 2 nội dung xây dựng NTM và phát triển du lịch vào nội dung cần phải có trong quy hoạch theo cấp độ địa phương. Cụ thể hóa công tác kiểm tra, giám sát; có kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề đối với các đồng chí Huyện ủy viên, các đồng chí đầu ngành đặc biệt là các xã, thị trấn.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN