HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết về giáo dục và lực lượng dân quân tự vệ

27/10/2021 - 06:24

BDK - Ngày 24-8-2021, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết (NQ) số 12/2021/NQ-HĐND quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) độc lập, trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh và NQ số 56/NQ-HĐND về thông qua Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

NQ số 12/2021/NQ-HĐND đã cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương thành chính sách của địa phương để thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Đây được xem là một trong những nỗ lực lớn của tỉnh để thực hiện chính sách phát triển GDMN trên địa bàn. NQ có hiệu lực từ ngày 3-9-2021.

Theo NQ, đối với cơ sở GDMN độc lập ở địa bàn có KCN thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN sẽ được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần, với mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/cơ sở. Đối với trẻ em đang học tại các cơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định sẽ được hỗ trợ 160 ngàn đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có KCN bảo đảm những điều kiện như: có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở GDMN dân lập, tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN sẽ được hỗ trợ 800 ngàn đồng/người/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở GDMN dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Với định mức này, dự kiến ngân sách tỉnh chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần cho 7 cơ sở GDMN đủ điều kiện hỗ trợ là 140 triệu đồng; hỗ trợ cho trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN khoảng 1,363 tỷ đồng/năm (dự kiến có 947 trẻ được hỗ trợ 9 tháng/năm học); hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở GDMN dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN là 360 triệu đồng/năm (dự kiến có 45 giáo viên được hỗ trợ trong 10 tháng/năm học).

* NQ số 56/NQ-HĐND đã đề ra những nội dung rất cụ thể về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV; tổ chức xây dựng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện; chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV.

 Về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, thực hiện theo Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23-6-2020 của Bộ Quốc phòng về quy mô tổ chức DQTV trong thời bình. Tổng số DQTV gồm có 21.890 đồng chí, đạt 1,72% so với dân số. Trong đó, lực lượng dân quân có 18.322 đồng chí, lực lượng tự vệ có 3.568 đồng chí. Về tổ chức xây dựng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: bố trí đủ 4 chức danh (trong đó kiêm nhiệm 2 chức danh là Chính trị viên và Chính trị viên phó). Về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện: thực hiện theo Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV.      

NQ cũng quy định rõ chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV: thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV, bảo đảm kinh phí tiền ăn, trợ cấp ngày công lao động; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp một lần đối với dân quân thường trực, cụ thể: tiền ăn là 62.000 đồng/người/ngày; trợ cấp ngày công lao động là 119.200 đồng/người/ngày; bảo hiểm y tế là 804.600 đồng/người/năm; bảo hiểm xã hội là 554.400 đồng/người/năm; khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển thì mức trợ cấp ngày công lao động mỗi người mỗi ngày bằng 372.500 đồng; mức tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 149.000 đồng. Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định, nhưng không thấp hơn 59.600 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh.

Sơn Nam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN