HĐND tỉnh giám sát tại huyện Thạnh Phú

05/05/2022 - 18:04

BDK - Ngày 5-5-2022, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do Trưởng ban Nguyễn Văn Tân làm Trưởng đoàn đã đến huyện Thạnh Phú giám sát về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đã tiếp đoàn.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tân - Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu. Ảnh: Văn Minh

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tân - Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu. Ảnh: Văn Minh

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được huyện quan tâm; thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng quản lý Nhà nước. Việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị, đào tạo sau đại học đảm bảo theo quy hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Từ tháng 1-2021 đến nay, huyện đã cử gần 150 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với bố trí và chuyển đổi vị trí công tác, từ năm 2019 đến tháng 11-2021, cấp huyện đã chuyển đổi vị trí công tác 10 trường hợp và cấp xã hơn 30 trường hợp. Trong năm 2022, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ hơn 10 công chức, viên chức thuộc các phòng, ban và UBND xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Văn Tân đánh giá: UBND huyện Thạnh Phú có quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; việc bố trí và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định. Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch theo quy định, đảm bảo nguồn quy hoạch chất lượng. Trên cơ sở quy hoạch, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh để đảm bảo theo yêu cầu. Định hướng tốt ngành nghề đào tạo, nhu cầu vị trí việc làm và kiên quyết trong chuyển đổi vị trí công tác cán bộ.

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN