HĐND TP. Bến Tre tổ chức Kỳ họp thứ 9

29/09/2023 - 21:01

BDK.VN - Ngày 29-9-2023, HĐND TP. Bến Tre khóa XII nhiệm kỳ (2021 - 2026), tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 (Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất. Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn chủ trì kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Thực hiện nội dung kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố đã tập trung thảo luận, đóng góp thông qua 2 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về điều chỉnh thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước TP. Bến Tre năm 2023 và Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tỷ lệ đồng thuận cao. Đây là những nghị quyết quan trọng, phù hợp với thực tiễn, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển đô thị của thành phố

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Tuấn ghi nhận đánh giá cao trách nhiệm của từng đại biểu HĐND trong việc đóng góp, thảo luận thông qua nội dung nghị quyết. Để nghị quyết được triển khai hiệu quả, UBND thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan cụ thể hóa nội dung nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; tập trung mọi nguồn lực nhằm phát triển thành phố Bến Tre thành đô thị loại I.

Thường trực HĐND TP. Bến Tre, các Ban HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN