Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

18/03/2016 - 07:01

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và sự điều chỉnh của Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Bến Tre đã tiến hành phân bổ số lượng cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố cho 43 cơ quan, tổ chức, đơn vị, với tổng số 64 đại biểu, bao gồm: khối Đảng 11, khối chính quyền 18, khối Mặt trận và đoàn thể 9, khối xã hội nghề nghiệp 11, khối nội chính 4, khối cơ sở 11. Trong đó, cơ cấu kết hợp gồm nữ 25, trẻ tuổi 12, ngoài Đảng 7, tái cử 19. Những người được giới thiệu ứng cử đều có trình độ, năng lực đảm bảo tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND, tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Qua hiệp thương lần thứ hai, đại biểu đã thống nhất với số lượng giới thiệu là 64 người ứng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Sau hội nghị, thành phố sẽ tiến hành các bước tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác; tiến hành hiệp thương lần thứ ba theo đúng trình tự, thời gian quy định.

* Ủy ban MTTQ huyện Ba Tri cũng vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại hội nghị, đại biểu đã thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 với 80 đại biểu. Hầu hết đại biểu là người được các cơ quan, đơn vị và cơ sở giới thiệu. Về cơ cấu, khối Đảng có 14 đại biểu (chiếm 17,5%); khối chính quyền 18 (22,5%); khối nội chính 8 (10%); khối Mặt trận và các đoàn thể 12 (15%); khối cơ sở 28 (35%). Trong đó, đại biểu nữ chiếm 35%, đại biểu trẻ 22,5%, đại biểu ngoài Đảng 11,25% và đại biểu tái cử 47,5%.

Nhìn chung, việc tiến hành giới thiệu người ứng cử ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều thể hiện tốt tinh thần dân chủ, đúng nội dung, thủ tục và trình tự quy định; đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, thành phần, số lượng.

Huỳnh Hoa - Minh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN