Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

16/08/2022 - 05:22

BDK.VN - Ngày 15-8-2022, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, nội dung PBGDPL tiếp tục được thực hiện phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng và bám sát nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp tại địa phương; hình thức phổ biến được đa dạng hóa, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Những nội dung trọng tâm được các ngành, các cấp quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thực hiện mục tiêu kép phù hợp với tình hình mới, vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua hoặc có hiệu lực trong năm 2021, 2022; các quy định pháp luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các quy định về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác phối hợp PBGDPL giữa các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; giữa Hội đồng Phối hợp PBGDPL 2 cấp (tỉnh - huyện) tương đối chặt chẽ, về cơ bản đảm bảo yêu cầu công tác PBGDPL tại địa phương.

Công tác hòa giải ở cơ sở được các ngành, các cấp quan tâm, đạt được những kết quả khả quan. Tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở được giữ vững qua từng năm. Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, đại biểu là chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố, lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị và địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm; tình hình phối hợp giữa các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; giữa Hội đồng Phối hợp PBGDPL 2 cấp (tỉnh - huyện)…

Phát biểu kết thúc hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, đoàn thể tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và các văn bản của địa phương triển khai thực hiện quyết định này. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11 có hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên, xây dựng đội ngũ hòa giải viên có kỹ năng, nghiệp vụ, uy tín, am hiểu pháp luật, phong tục tập quán để thuyết phục, hòa giải có chất lượng; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; đảm bảo hỗ trợ đầy đủ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản liên quan.

“Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục thực hiện tham mưu, tư vấn UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là công tác kiểm tra hiệu quả thực hiện PBGDPL tại các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện. Từ đó đề xuất 11 những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp”, Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Võ Minh Thưởng nêu.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN