Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre: Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

06/06/2019 - 23:09

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến có 27 chương, 221 điều. Tại hội nghị, đa số đại biểu đồng thuận với nội dung dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), đồng thời đóng góp bổ sung đối với một số nội dung như: về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62, nữ 60. Đại biểu cho rằng, cần có sự tính toán lại cho phù hợp hơn vì điều kiện làm việc, sức khỏe người lao động, nhất là nữ sẽ không đáp ứng, năng suất lao động cũng sẽ không cao. Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, bổ sung 1 ngày nghỉ lễ thì đại biểu đề xuất giữ nguyên như quy định hiện hành…

Theo kế hoạch, sau hội nghị lấy ý kiến Ban Chấp hành đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động cấp thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường sẽ tổ chức lấy ý kiến ở cấp mình tổng hợp gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN