Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân quý I năm 2022

09/04/2022 - 11:06

BDK.VN - Ngày 8-4-2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân quý I năm 2022.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

Tại điểm cầu Bến Tre, Đại tá Lê Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị còn có các ủy viên UBKT và cán bộ cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng bộ công an các huyện, thành phố.

Trong quý I năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 341-QĐ/TU ngày 31-12-2021 về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các huyện, thành phố. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch về củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022, thành lập 4 tổ công tác của Đảng ủy để dự họp lệ kỳ của cấp ủy, chi bộ trực thuộc. Phục vụ 2 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022.

Cấp ủy các cấp công an trong tỉnh tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu các quy định về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với tổ chức đảng cấp dưới; làm tốt công tác nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên; triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm.

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục phát động phong trào thi đua ngành kiểm tra Đảng giai đoạn 2020 - 2025; bổ sung, kiện toàn UBKT cơ sở và cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn và cử cán bộ tham gia tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình. Quan tâm làm tốt công tác phối hợp với huyện ủy, thành ủy; UBKT huyện ủy, thành ủy theo quy chế. Duy trì trao đổi thông tin về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Tin, ảnh: Văn Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN