Hội nghị giới thiệu văn bản luật mới

13/10/2020 - 20:56

BDK - Ngày 13-10-2020, Sở Tư pháp chủ trì hội nghị giới thiệu văn bản luật mới và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Tham dự có hơn 180 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; công chức, viên chức làm đầu mối giúp thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện UBND, phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự được giới thiệu nội dung cơ bản của một số văn bản luật có hiệu lực thi hành năm 2020 và năm 2021: những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019; kỹ năng PBGDPL trực tiếp.

Qua hội nghị này, đại biểu sẽ triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau đó sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Tin, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN