Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

06/07/2020 - 13:49

BDK.VN - Ngày 6-7-2020, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với lực lượng trí thức tỉnh nhà. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo tỉnh góp ý tại hội nghị.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo tỉnh góp ý tại hội nghị.

Tham gia hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng thuận với dự thảo Văn kiện, góp ý thêm về số liệu, chỉ tiêu, phương châm đại hội, chủ đề đại hội. Về các nhiệm vụ, giải pháp chính thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu cho rằng: Nhiệm vụ, giải pháp trong nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với điều kiện hiện tại, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp hàng năm, khắc phục tình trạng manh mún.

Tăng cường đầu tư thủy lợi để ngăn mặn; xem xét đánh giá hiệu quả, đóng góp của ngành công nghiệp và du lịch đối với nền kinh tế của tỉnh để đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong bối cảnh mới; chú trọng giải pháp thu hút, mời gọi đầu tư du lịch; quy hoạch phát triển đô thị gắn với khu, cụm công nghiệp để có sự đầu tư của doanh nghiệp; quan tâm hơn về vấn đề phân loại, xử lý rác, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa; vấn đề thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho biết: Các ý kiến của lực lượng trí thức sẽ được Tiểu ban Văn kiện ghi nhận đầy đủ, chọn lọc các ý kiến góp phần xây dựng văn kiện hoàn chỉnh, chất lượng, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, Tiểu ban Văn kiện tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện đối với lực lượng văn nghệ sĩ, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và chức sắc các tôn giáo trong hai ngày 6 và 7-7-2020.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN