Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/01/2021 - 21:58

BDK.VN - Trong 2 ngày 20 và 21-1-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức ngành huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc báo cáo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc báo cáo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các học viên đã nghe báo cáo viên của huyện quán triệt các vấn đề cốt lõi của các văn bản cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các học viên thể hiện tinh thần quán triệt nghị quyết nghiêm túc, nắm vững phương châm của đại hội: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Quán triệt được nội dung cốt lõi của nghị quyết đó là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá, 11 công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Theo kế hoạch, trong tháng 2-2021, huyện Châu Thành sẽ hoàn thành việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra dân.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN