Hội nghị triển khai kế hoạch KT-XH và NSNN năm 2008: Phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2006 - 2010

25/12/2007 - 21:08
Toàn cảnh Hội nghị triển khai các nghị quyết của Quốc hội - Ảnh: Website Chính phủ

 Sáng 25/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sự tham gia của các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, lãnh đạo 64 tỉnh, thành phố trong cả nước, Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2008 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiều lần nhấn mạnh: Năm 2008 sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Chính phủ phấn đấu ngay trong năm này hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh tế - xã hội toàn giai đoạn; quyết tâm đến cuối năm 2008, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 960 USD, đưa Việt Nam ra khỏi ngưỡng nước đang phát triển có thu nhập thấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị

 Ảnh Website Chính phủ

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu nói trên cũng như Nghị quyết của Quốc hội khóa XII về kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2008, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương cần nhìn nhận, đánh giá đúng những thách thức, xác định rõ nhiệm vụ các giải pháp chỉ đạo điều hành trọng tâm. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8,5-9%, phấn đấu cao hơn 9%, chủ động thực hiện các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế thế giới, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tham gia tích cực vào nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2008, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt và hiệu quả những nhóm giải pháp đồng bộ được đề ra.

Nhấn vào đây để xem video clip bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Các giải pháp đều hướng tới nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng  

 • Website Chính phủ

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   

  Chia sẻ bài viết

  BÌNH LUẬN