Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

27/10/2020 - 20:26

BDK - Ngày 27-10-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham dự.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phó giám đốc Công an tỉnh Phạm Thanh Tùng báo cáo một số vấn đề tổng quan về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm có 5 chương, 28 điều, quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15-11-2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

Luật quy định 9 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước, như: Cấm làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; cấm thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao, sao, chụp, lưu giữ bí mật nhà nước trái pháp luật; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Hội nghị cũng triển khai một số văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, như: Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28-2-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10-3-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị, sau hội nghị này, các cơ quan đơn vị, địa phương trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tin, ảnh: An Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN