Hội thảo về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng xanh

01/12/2023 - 10:33

BDK.VN - Ngày 1-12-2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp vói Công ty Cổ phần Sáng tạo xanh Việt Nam (Green In), Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo “Xu hướng phát triển mới góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết phát thải ròng bằng 0 tại tỉnh Bến Tre”.

Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo phát biểu đề dẫn hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đao một số cơ quan sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 15 hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc diện thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính hoặc đã có đầu tư ứng dụng công nghệ, thiết bị theo hướng xanh, thân thiện với môi trường.

Hội thảo được thông tin về kế hoạch tăng trưởng xanh của tỉnh, đồng thời trao đổi về về hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến tăng trưởng xanh, kiểm kê phát thải khí nhà kính và kế hoạch giảm phát thải của các doanh nghiệp, hướng dẫn kiểm kê phát thải khí nhà kính. Vai trò của các sở ngành liên quan trong triển khai kế hoạch giảm phát thải hỗ trợ doanh nghiệp kiểm kê và giảm phát thải trong thời gian tới.

Đối với tỉnh Bến Tre, trên cơ sở xác định được vai trò đặc biệt quan trọng của tăng trưởng xanh và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch đề ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở phát triển các cụm ngành kinh tế quan trọng theo hướng xanh; tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu suất, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng và các nguồn tài nguyên; tập trung đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện lối sống xanh, phát triển đô thị và nông thôn theo hướng xanh, thông minh nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững; góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 20 doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm kê và có kế hoạch giảm phát thải nhưng trong vài năm tới số lượng doanh nghiệp diện này có thể sẽ còn gia tăng. Từ năm 2022 khi bắt đầu đánh giá và công bố chỉ xanh cấp tỉnh (PGI) thì Bến Tre xếp thứ 62/63 tỉnh thành. Vì vậy cần có giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, phát triển quy mô đồng thời giữ mức phát thải trong giới hạn theo quy định.

Trong thời gian tới các sở, ngành tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng như hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời khảo sát và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và khả năng đào tạo để cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp đáp ứng tăng trưởng xanh, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số truy xuất nguồn gốc sản phẩm, số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Tổ chức tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế cho đối tượng có liên quan; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng, doanh nghiệp về những cơ hội, lợi ích của việc triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN