Hơn 321 ngàn người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ

29/07/2022 - 21:02

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có báo cáo tổng kết thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lao động tự do tại huyện Ba Tri nhận tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Lao động tự do tại huyện Ba Tri nhận tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ cho 352.659 đối tượng người lao động và 15.949 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, với kinh phí dự kiến hỗ trợ 713,9 tỷ đồng. Trong đó, UBND cấp huyện phê duyệt 321.085 đối tượng người lao động và 13.198 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, kinh phí 568,9 tỷ đồng.

Kết quả, đã chi hỗ trợ cho 321.085 người lao động, đạt tỷ lệ 100% so với số đối tượng được phê duyệt và đạt 91,05% so với số rà soát. Chi hỗ trợ 13.198 hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100% so với số đối tượng được phê duyệt và đạt 82,75% so với số rà soát, số tiền chi hỗ trợ 568,9 tỷ đồng.

Số đối tượng lao động nhận hỗ trợ thuộc nhóm đối tượng của 12 chính sách tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ. Tại tỉnh, có 11 chính sách đã được thực hiện gồm: chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trẻ em; chính sách hỗ trợ cho diễn viên, đạo diễn nghệ thuật, hoạ sĩ và hướng dẫn viên du lịch; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh; chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do).

Riêng chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động chưa có hồ sơ phát sinh.

Tin, ảnh: Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN