Họp mặt đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên

25/01/2017 - 20:43

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam và Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung tặng giấy khen cho đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức buổi họp mặt hơn 400 đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên. Đến dự có Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước.

Qua đánh giá công tác kết nạp đảng giai đoạn 2016 - 2020, trong năm 2016, công tác kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Để đảm bảo chất lượng và tăng về số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, các cấp Đoàn đã tập trung khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc phát triển các đoàn viên, hội viên và nắm danh sách nguồn đoàn viên, thanh niên ưu tú. Bên cạnh việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng, Đoàn các cấp đã tập trung tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn; trong đó chú trọng bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên gắn với việc đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham mưu cho cấp ủy đảng tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, diễn đàn như: “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”; xây dựng giá trị hình mẫu người thanh niên Đồng khởi mới giai đoạn 2016 - 2020 với nội dung “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện”. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ Đoàn nhận được nhiều sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp ban, ngành, gắn với việc xây dựng nông thôn mới, phong trào Đồng khởi mới. Thông qua các hoạt động này đã giúp cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên.

Các huyện đoàn, thành đoàn ký giao ước thi đua. 

Kết quả, trong năm 2016, Đoàn các cấp trong tỉnh đã giới thiệu được 1.790 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã được kết nạp 1.342 đảng viên, chiếm tỷ lệ 74,9% so với chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Chất lượng đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng được nâng lên về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, kết nạp được 126 đoàn viên là học sinh, sinh viên vào Đảng.

Thay mặt Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam ghi nhận và biểu dương các cấp Đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc lựa chọn được nhiều đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Từ nay đến 2020, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh phải có ít nhất 8.500 đảng viên mới, trong đó phải chú ý đến lớp đảng viên Đồng khởi mới là những đảng viên ưu tú, được rèn luyện từ phòng trào mà ra. Có như vậy mới tạo nguồn nhân lực xây dựng đất nước và cũng để bổ sung nguồn sinh lực cho Đảng, trong đó, lưu ý những đảng viên trẻ từ học sinh, sinh viên vào Đảng để làm nòng cốt cho học sinh, sinh viên noi theo.

Trong buổi họp mặt cũng đã diễn ra lễ  ký giao ước thi đua năm 2017 giữa các cấp Đoàn.

Tin, ảnh: T. Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN