Họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

05/01/2011 - 07:53

Sáng 4-1-2011, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2011). Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành tỉnh cùng nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đại biểu Quốc hội của các khóa…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (khóa I) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội nước ta trong 65 năm qua. Trải qua từng giai đoạn cách mạng khác nhau, nhưng Quốc hội Việt Nam đã làm tròn trọng trách là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của công dân, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Thành công của Quốc hội là kết quả của sự nghiệp đấu tranh kiên cường, anh dũng của nhân dân Việt Nam trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, gắn liền với uy tín và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, các đại biểu Quốc hội đã mang hết tài năng, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong suốt  65 năm qua.
Các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong nêu: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre trong các nhiệm kỳ qua đã tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào hoạt động của Quốc hội ở các khóa, nhất là tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. Mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và các ban, ngành tỉnh ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn; tăng cường mối quan hệ với nhân dân trong tỉnh thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà trên các diễn đàn Quốc hội, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri trong tỉnh với Quốc hội.
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre cần quan tâm tiếp thu, tổng hợp, phản ảnh với Quốc hội những tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà đóng góp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước và đóng góp xây dựng Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ trước tiên là Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre cùng góp sức với tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN