Họp thành viên UBND tỉnh tháng 10-2022 (lần 3)

20/10/2022 - 19:48

BDK - UBND tỉnh vừa tổ chức phiên họp thành viên lệ kỳ tháng 10-2022 (lần 3) để thảo luận, cho ý kiến và thông qua một số chính sách quan trọng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì phiên họp.

Thành viên UBND tỉnh phát biểu ý kiến.

Thành viên UBND tỉnh phát biểu ý kiến.

Tại phiên họp, thành viên UBND tỉnh đã tập trung thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất các kế hoạch, quyết định và nghị quyết (NQ) quan trọng gồm: Dự thảo NQ HĐND tỉnh về Đề án Làng dừa huyện Mỏ Cày Nam; dự thảo NQ HĐND tỉnh chủ trương đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bình Phú, TP. Bến Tre; dự thảo NQ của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021, dự thảo Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021; danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023…

Qua trao đổi, thảo luận, góp ý của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã cho ý kiến kết luận đối với một số chính sách cụ thể.

Nhấn mạnh sự cần thiết của Đề án Làng dừa huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam lưu ý, 4 phân khu trong đề án cần có sự kết nối, liên hoàn với nhau, trong đó phải tạo sự kết nối để người dân tham gia vào quá trình du lịch cộng đồng.

Đối với danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương rà soát lại, xây dựng khung chung cho các dự án cần thu hồi.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN