Họp Tổ Biên tập văn kiện sơ kết nửa nhiệm kỳ

12/05/2023 - 18:31

BDK.VN - Chiều 12-5-2023, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp Tổ Biên tập văn kiện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cho ý kiến góp ý dự thảo các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Tổ Biên tập đã tiếp tục thảo luận, cho ý kiến góp ý đối với: Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thảo luận về chương trình Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Dự kiến, hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5-2023.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng thông qua dự kiến chương trình Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng thông qua dự kiến chương trình Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Thành viên Tổ Biên tập cho rằng, các dự thảo báo cáo cơ bản toàn diện, báo cáo đã được điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở các ý kiến góp ý từ cuộc họp trước. Nhấn mạnh việc đề xuất giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại là rất quan trọng, các thành viên tổ đề nghị báo cáo cần đánh giá được nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp, sát thực tế để nỗ lực thực hiện…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, sau đó tiếp tục gửi cho các đồng chí Ban Thường vụ góp ý lần nữa bằng văn bản. Tiếp tục rà soát, kiểm tra lại các số liệu, ước tính chính xác các số liệu về kinh tế - xã hội, cập nhật, điều chỉnh trong các báo cáo cho đồng bộ.

Về bố cục, Bí thư đề nghị đưa nội dung về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, tài nguyên - môi trường, đối ngoại... sắp xếp các trụ cột theo vai trò, nhiệm vụ, để thấy tính chất trung tâm của các nhiệm vụ cần thực hiện.

Về chương trình, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất tổ chức trong 1 ngày, đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm. Đồng thời, lưu ý các đơn vị rà soát, cân đối thời gian tham luận, chắt lọc ý chính của từng báo cáo để trình bày ngắn gọn, có ý nghĩa giá trị thực tiễn.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN