Hưng Lễ hướng tới phát triển toàn diện và bền vững

20/05/2020 - 07:28

BDK - Đảng bộ xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) đang trong giai đoạn chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể thấy cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã có nhiều nỗ lực thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, kinh tế - xã hội của địa phương chuyển biến tích cực.

Hưng Lễ khánh thành cầu.

Hưng Lễ khánh thành cầu.

Thay da đổi thịt

Diện mạo quê hương Hưng Lễ hôm nay với nhiều nét khởi sắc. Dọc các trục đường chính của xã, những căn nhà mới khang trang mọc lên minh chứng cho sự thay da đổi thịt của vùng đất thuần nông. Nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ mọc lên san sát, sự sầm uất cho thấy sự đổi thay tích cực của đời sống người dân.

Chủ tịch UBND xã Trương Văn Nguyền cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ xã thành 12 nhóm nhiệm vụ với 74 đầu việc triển khai thực hiện. Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng định hướng, trọng tâm nên kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng/năm, tăng 24,2 triệu đồng so với năm 2014. Các mô hình phát triển sản xuất như: nuôi gà thả vườn, trồng xen nuôi xen trong vườn dừa được địa phương khuyến khích mở rộng sản xuất, góp phần giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

Những công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện lưới, hạ tầng y tế - giáo dục… từng bước được đầu tư xây dựng, phát huy tác dụng thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tổng thu ngân sách của xã đạt trên 20,4 tỷ đồng, đạt 99,81% so với nghị quyết. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo. Các chính sách về việc làm và an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được kéo giảm từ 2 - 3%. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xây dựng xã nông thôn mới

Theo Chủ tịch UBND xã Trương Văn Nguyền, trong nhiệm kỳ qua, xã Hưng Lễ phấn đấu đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong quá trình vận động được nhân dân hưởng ứng rất cao, nhất là các phần việc do hộ gia đình thực hiện, thể hiện sự thay đổi nhận thức của người dân trong xây dựng NTM. Đặc biệt là người dân hiến đất đai, hoa màu để xây dựng giao thông nông thôn. Diện mạo nông thôn của xã thay đổi theo hướng tích cực.

Hiện xã đạt 14/19 tiêu chí (TC) xã NTM, 5 TC còn lại đạt trên 75% như: giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; tổ chức sản xuất; môi trường và an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng NTM của xã sẽ tập trung xây dựng các TC còn lại, nhất là TC số 2; TC số 5 và số 6, tranh thủ nguồn đầu tư cấp trên để sớm hoàn thành 19/19 TC NTM trong năm 2020.

Ông Bùi Văn Xe, người dân ấp Hưng Nghĩa II cho biết: Từ năm 2015 đến nay địa phương phát động xây dựng xã NTM. Qua thực hiện các TC, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên rõ rệt, kinh tế phát triển, đường sá đi lại thuận tiện...

“Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở vững chắc để Đảng bộ xã tiếp tục nỗ lực, vươn lên. Trước mắt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, xã xác định mục tiêu tập trung phát triển kinh tế hàng hóa gắn với thế mạnh của địa phương; phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển toàn diện và bền vững” - Chủ tịch UBND xã Trương Văn Nguyền nhấn mạnh. 

Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ xã đã tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường.

Bài, ảnh: Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN