Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh

18/09/2023 - 16:09

BDK.VN - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 8-10-2023, với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”. Trong đó, lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức vào ngày 2-10-2023.

Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ, gồm: Lễ khai mạc Tuần lễ  học tập  suốt  đời có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục (CSGD), các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Thực hiện treo băng- rôn, khẩu hiệu tại các CSGD, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ để người dân biết và tham gia. Các hoạt động của tuần lễ nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực. Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tại tỉnh, Trường Cao đẳng Bến Tre, Trường Cao đẳng Đồng Khởi tăng cường việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác...); liên thông, liên kết với hệ thống CSGD thường xuyên nhằm xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hiệu quả, an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức (đặc biệt là các cơ quan, tổ chức đã được công nhận là đơn vị học tập) tổ chức sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu về các kỹ năng sống, phương pháp, phương tiện xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Tổ chức tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đặc biệt, yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần phát triển thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN