Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

20/03/2014 - 16:29

Sáng 17-3-2014, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (PCCN). 160 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã đến dự.

Với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”, từ ngày 16 đến 22-3-2014, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào PCCN, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ tài sản và vũ khí trang bị kỹ thuật; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án để chủ động đối phó khi có tình huống xảy ra; củng cố, bổ sung trang bị vật chất, trang bị PCCN và trang bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Buổi mít-tinh còn được cán bộ của Đội hướng dẫn kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về công tác PCCN. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm hơn trong công tác PCCN.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN