Hướng về Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 - 08:26

BDK - Mong muốn Đảng sẽ có những bước chuyển mình, đặc biệt là trong công tác lý luận, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để ngày càng nâng cao chất lượng đời sống, kinh tế cho nhân dân cả nước.

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm

Ngay từ cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Chợ Lách đã triển khai kế hoạch tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và nhân dân hướng về đại hội đảng các cấp, để người dân hiểu rõ tính chất quan trọng của đại hội. Nội dung tuyên truyền là làm sao cho người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới của đất nước. Nhất là thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng qua kết quả thành công của công tác phòng chống dịch Covid-19, đã đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn phòng dịch. Qua đó, tạo khí thế mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, toàn dân huyện Chợ Lách thi đua xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục với những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ mới.

Chủ trương của Huyện ủy Chợ Lách trong năm 2021 là tập trung cho công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ ngay từ năm đầu tiên. Huyện ủy cụ thể hóa nghị quyết thành 30 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm và 12 đầu việc cụ thể, có sự phân công cho từng đơn vị chủ trì và có tiến độ rõ ràng. Theo đó, mọi đảng viên, người dân phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện nghị quyết.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ và nhân dân Chợ Lách mong muốn đại hội cho ý kiến và thông qua báo cáo nhiệm kỳ 5 năm, xác định được thuận lợi, khó khăn và đề ra nghị quyết cho giai đoạn 5 năm tới. Mong muốn Đảng sẽ có những bước chuyển mình, đặc biệt là trong công tác lý luận, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để ngày càng nâng cao chất lượng đời sống, kinh tế cho nhân dân cả nước. Cùng với đó là bảo đảm quốc phòng - an ninh trong nước và Biển Đông, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia. Kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới với những đồng chí đủ đức, đủ tài, bản lĩnh sẽ có sự kiến tạo, đưa nước nhà tiến lên một bậc trong nấc thang thế giới.

Nhân dịp này, Huyện ủy Chợ Lách đã triển khai kế hoạch xây dựng nhà bia tưởng niệm nơi thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Chợ Lách, kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên tại xã Phú Phụng. Dự kiến, ngày 1-2-2021, huyện sẽ tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng. Thông qua đó, tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Nhà bia có kinh phí do toàn thể cán bộ, đảng viên huyện Chợ Lách đóng góp và một phần xã hội hóa.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Alliance One (Khu công nghiệp Giao Long) Phạm Văn Minh

Trong những ngày qua, tôi thường xuyên theo dõi thông tin có liên quan đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước hết, tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ là đại hội đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương. Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, thể hiện được trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Ông Phạm Văn Minh

Ông Phạm Văn Minh

Tôi mong muốn, Đảng tiếp tục giáo dục lý tưởng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, trí thức trẻ. Các ngành, đoàn thể cần chung tay hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, sân chơi lành mạnh cho công nhân lao động. Nhà nước cần đầu tư, hỗ trợ cho người lao động về: nhà trọ, điện, nước, nhà trẻ tại các khu công nghiệp. Từ đó, người lao động có điều kiện phấn đấu vươn lên, góp sức vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

 Cá nhân tôi cũng như cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân cả nước cùng chung niềm tin tưởng và kỳ vọng, đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Thanh Đồng - Minh Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN