Huyện Bình Đại - Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng thành công tốt đẹp

14/06/2010 - 08:04
Quang cảnh tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Bình Đại (diễn ra vào ngày 31-1 và 1-2-2010). Ảnh: ĐC

Bình Đại có 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy với 3.200 đảng viên. Đến nay, đã có 50 đơn vị hoàn thành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, Thị trấn và xã Phú Long được chọn làm ĐH điểm bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư và ban thường vụ; xã Thạnh Trị được chọn làm ĐH điểm cấp xã, Chi cục Thuế được chọn làm ĐH điểm của ngành. Hôm nay, 14-6-2010, Chi bộ Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội và Chi bộ Tòa án nhân dân huyện tiến hành đại hội. Ngày mai, 15-6-2010, Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự  và Chi bộ Phòng Nội vụ huyện tiến hành đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Lập-Bí thư Huyện ủy Bình Đại, cho biết: “Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở diễn ra đảm bảo đúng theo nguyên tắc dân chủ và cơ cấu về nhân sự. Có nhiều xã, ngành, đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, trình độ học vấn được nâng lên và đảm bảo tỷ lệ nữ từ 15% trở lên”. Được biết, trước khi tiến hành đại hội cấp cơ sở, các cấp ủy Đảng tại địa phương đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị: chú trọng công tác nhân sự, chuẩn bị tốt văn kiện phục vụ đại hội, thực hiện tốt khâu tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như treo nhiều băng-rôn, pa-nô, áp-phích và phổ biến sâu rộng trong nhân dân qua hệ thống báo, đài. Đặc biệt, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện được đưa xuống chi, đảng bộ cơ sở góp ý; cấp ủy cơ sở thực hiện văn kiện của mình và đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện sâu sát với tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tạo sự thống nhất trong văn kiện giữa cơ sở, huyện và tỉnh.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Đại lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8-2010. Phương hướng, mục tiêu tổng quát là: “Tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy nông nghiệp phát triển toàn diện, trong đó thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn làm động lực đưa nền kinh tế huyện nhà tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ; huy động các nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, xóa nghèo nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới”.

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN