Kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2021

19/07/2021 - 06:25

BDK - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) La Thị Thúy cho biết: Trong năm 2021, ngành GD&ĐT sẽ tập trung vào 5 đầu việc lớn cơ bản để triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 đạt hiệu quả và khắc phục các mặt hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay:

Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ảnh: Phan Hân

Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ảnh: Phan Hân

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để ngành kết nối tích hợp liên thông dữ liệu giữa các phần mềm hệ thống công nghệ thông tin.

2. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của ngành để hỗ trợ cho giáo viên, phụ huynh học sinh có thể truy cập vào một địa chỉ để sử dụng các ứng dụng cũng như các dịch vụ của ngành GD&ĐT.

3. Xây dựng kế hoạch học tập, trước mắt xây dựng 2 nội dung: ngân hàng bài giảng E-Learning và ngân hàng đề thi.

4. Xây dựng quy trình và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện hồ sơ điện tử, mà cụ thể là sổ điểm điện tử; trong năm 2021, ngành cố gắng lãnh đạo và chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung này.

5. Triển khai chữ ký số cho hiệu trưởng các trường và xây dựng hệ thống để xác nhận chữ ký số cho giáo viên để thực hiện trên sổ điểm điện tử và học bạ điện tử”.

 Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN