Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình 168 về sở hữu trí tuệ hàng hóa

01/02/2010 - 09:11

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành liên quan triển khai Chương trình hành động 168 tại Bến Tre đến tất cả các ngành có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quản lý thị trường, đặc biệt là Đoàn liên ngành 127 tại địa phương trong công tác phòng, chống hàng nhái, hàng giả về SHCN, góp phần tổ chức thực hiện tốt Chương trình 168 tại địa phương.
Trong thời gian qua, Thanh tra Sở KH&CN tiếp tục củng cố và giải quyết những khó khăn trong cơ chế phối hợp để thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, Sở chủ trương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đồng thời tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức để nhân dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng biết cách tự bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình. Sở KH&CN đã chủ động có kế hoạch phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến sở hữu công nghiệp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cán bộ làm công tác quản lý ở địa phương; đã góp phần nâng cao nhận thức về xác lập quyền, chống xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và cách thức nhận biết hàng nhái, hàng giả về sở hữu công nghiệp.
Kết quả, Sở đã tổ chức tuyên truyền được 21 lớp, hội nghị tập huấn với 1.620 người tham gia. Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 72, trong đó có 59 cơ sở vi phạm; số cơ sở bị xử lý: 59; cảnh cáo: 1 cơ sở; phạt tiền: 57 cơ sở, tổng số tiền phạt: 158.130.000 đồng. Xử lý khác: tịch thu, tiêu hủy 1.944 băng đĩa; tịch thu 35 bộ nhãn xe Honda và 592 đề-cal; buộc tái xuất 148 bộ áo nhựa xe gắn máy, tiêu hủy 336 nón bảo hiểm; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy 20.000 bao bì trực tiếp dùng cho sản phẩm kẹo dừa. Bên cạnh đó, Sở đã nhận được 3 đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo và cũng đã giải quyết 3 đơn thuộc thẩm quyền.
Để thực hiện chức năng của mình, Sở KHCN thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về sở hữu trí tuệ để phục vụ nhu cầu quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp, góp phần giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Chương trình 168 sẽ tiếp tục được củng cố, xây dựng những chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ ngành chức năng TW và UBND tỉnh để phối hợp các lực lượng chức năng triển khai thực hiện; tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ đến các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về Sở hữu trí tuệ cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý Nhà nước.

Hoàng Tuấn (Chánh Thanh tra Sở KH&CN)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN