Kết quả thực hiện chỉ số đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

15/05/2017 - 07:08

Nghiên cứu và nhân giống thành công các loại cây - hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm. Ảnh: CTV

Hưởng ứng sự kiện Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18-5 năm 2017 với chủ đề: “Khoa học - Chìa khóa của tương lai”, Chuyên mục KH&CN trân trọng giới thiệu kết quả thực hiện chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu (Global Innovation Index viết tắt là GII) trên địa bàn tỉnh, là một trong bốn nội dung về ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam.

Năm 2016, chỉ số GII của Việt Nam xếp hạng thứ 59 trong 128 quốc gia, đứng vị trí thứ 3 nhóm các nước có cùng mức thu nhập thấp và thứ 11 ở khu vực (Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại Dương).

Nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương “Chủ động tìm hiểu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng”, trong đó có chỉ số GII là một trong những nội dung quy định tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6-2-2017 và đã được UBND tỉnh cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 874/KH-UBND ngày 8-3-2017. Theo đó, Bộ chỉ số GII là bảng xếp hạng năng lực của các quốc gia trên thế giới về ĐMST do Đại học Cornell (Mỹ) kết hợp với Đại học ISEAD (Pháp) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO ban hành để đo lường ĐMST dựa trên các tiêu chí như thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, tín dụng, đầu tư, các mối liên kết ĐMST, việc tạo ra tri thức và các sản phẩm sáng tạo, cũng như việc hấp thụ, lan tỏa tri thức và các sản phẩm sáng tạo. Có 4 chỉ số chính được tính toán đo đạc, gồm:

- Chỉ số phụ đầu vào của ĐMST với 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố trong nền kinh tế tạo điều kiện cho hoạt động ĐMST như: thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của thị trường và mức độ phát triển kinh doanh.

- Chỉ số phụ đầu ra của ĐMST với 2 trụ cột chính là kết quả của các hoạt động ĐMST trong nền kinh tế: sản phẩm tri thức và công nghệ và sản phẩm sáng tạo.

- Điểm GII tổng hợp là trung bình cộng đơn giản của chỉ số đầu vào và chỉ số đầu ra.

- Tỷ lệ hiệu quả ĐMST là tỷ lệ giữa chỉ số đầu ra trên chỉ số đầu vào. Tỷ lệ này cho biết một quốc gia tạo ra bao nhiêu đầu ra ĐMST ứng với số đầu vào ĐMST của quốc gia đó.

Trong tổng số 82 chỉ số của Bộ chỉ số GII có 24 chỉ số ĐMST có liên quan đến lĩnh vực KH&CN của Trung ương và địa phương được ngành KH&CN tỉnh triển khai thực hiện. Hơn 3 tháng qua, đã có 5/24 chỉ số được tính điểm, chiếm 20,83% so với tổng số chỉ số thuộc trách nhiệm thực hiện của sở với kết quả như sau:

- Chỉ số đầu tiên đạt điểm cho tỉnh là số chứng chỉ ISO 14001:2015 được chứng nhận cho một hệ thống quản lý chất lượng môi trường trên mỗi tỷ đô-la Mỹ của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính theo sức mua tương đương đã được cấp cho Công ty TNHH Kỹ thuật Dừa (số thứ tự 30).

- Chỉ số phần chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do doanh nghiệp thực hiện ước khoảng 47,2/134,55 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35,08% so với tổng chi phí đầu tư của toàn xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (44).

- Có 1 đơn đăng ký sáng chế đang trong giai đoạn hoàn thành hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ (56). Số chứng chỉ ISO 9001:2015 (64) đã được cấp 1 chứng chỉ. Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ là 1 đơn (70).

Mặt khác, để khắc phục tình trạng 19 chỉ số của ngành KH&CN chưa có điểm và 77 chỉ số ĐMST thuộc trách nhiệm của các sở, ngành khác chưa được đề cập, thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn về các chỉ số ĐMST theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Với những nỗ lực đó, Sở KH&CN Bến Tre nói riêng, tỉnh nhà và cả nước nói chung sẽ vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, góp phần cải thiện vị trí thứ hạng GII của quốc gia.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN