Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3

20/08/2014 - 07:16
Các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Sáng 19-8-2014,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 111 đồng chí là đối tượng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng; Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Minh Châu - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng dự và báo cáo các chuyên đề.

Phát biểu với lớp học, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy đã nêu ý nghĩa, mục đích, yêu cầu về việc mở lớp bồi dưỡng: Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo nền tảng đến năm 2020, đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, đủ sức đảm đương những nhiệm vụ to lớn, phức tạp đặt ra trước Tổ quốc, Nhân dân. Vì thế, không chỉ có công tác đào tạo cơ bản mà còn phải có công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh.

Trong 8 ngày, các học viên sẽ được nghe báo cáo, nghiên cứu và thảo luận các chuyên đề: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một số vấn đề cơ bản; Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam; Đạo đức Hồ Chí Minh với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên hiện nay; Phát triển nhận thức về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn cốt yếu về thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta; Chiến lược quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới; Cục diện và trật tự thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam; Báo cáo chuyên đề cải cách hành chính.

Tin, ảnh: T. Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN