Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên

08/06/2022 - 11:01

BDK.VN - Ngày 8-6-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; phó bí thư huyện ủy, thành ủy, chủ tịch và phó chủ tịch UBND cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Quang cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên.

Quang cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II Nguyễn Tấn Vinh.

Trong thời gian từ ngày 8 đến 10-6-2022, 98 học viên sẽ tìm hiểu, quán triệt các chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và trách nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kỹ năng lãnh đạo nhóm; Xây dựng phát triển nguồn nhân lực và xu hướng lãnh đạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư - vấn đề đặt ra đối với địa phương; Kinh tế tuần hoàn - nền tảng phát triển bền vững ở Việt Nam; Phát triển kinh tế số ở Việt Nam… Đây là những vấn đề mới, mang tính thời sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Học viện Chính trị khu vực II thống nhất lựa chọn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với tỉnh Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại lớp học.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị: Các đồng chí học viên được triệu tập dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần xác định trách nhiệm cao trong việc thực hiện nội dung chương trình lớp học đề ra, tập trung nghiên cứu và trao đổi thảo luận, làm sâu sắc thêm kiến thức, kỹ năng được lĩnh hội từ đội ngũ giảng viên, qua đó, vận dụng vào quá trình lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu hàng năm và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện trau dồi, cập nhật kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bảo đảm hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN