Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Bình Đại

25/09/2018 - 14:14

Ngày 24-9-2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Bình Đại.

Có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tham gia. Thời gian học 8 tuần, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề, gồm: Nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước, chuyên đề quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam, thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương, hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước, quản lý hồ sơ và chuyên đề công vụ, công chức, đạo đức công vụ.

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng soạn thảo văn bản. Phần cuối cùng, tham quan thực tế và hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng làm việc, đáp ứng yêu cầu trong thực thi công vụ tại địa phương.

Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN