Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

21/07/2011 - 13:01
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước, thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Sáng 21/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Trước khi tiến hành phiên khai mạc, các vị đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Diễn ra vào thời điểm ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng kết thúc thắng lợi, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp với 99,52% cử tri đi bỏ phiếu, bầu một lần lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho ý chí và trí tuệ của cả dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở kế thừa, không ngừng phát huy những thành quả và kinh nghiệm của các khóa trước, Quốc hội khóa XII đã tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong việc thực hiện cả ba chức năng cơ bản: lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.

Thành công của Quốc hội khoá XII tiếp tục bổ sung và khẳng định những thành quả và kinh nghiệm hơn 65 năm hoạt động vẻ vang của Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề để Quốc hội khóa XIII và các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới và phát triển.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển tích cực

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ: Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, kinh tế - xã hội nước ta trong những tháng đầu năm 2011 đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,57%, giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 30,3%, gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nhập siêu và chỉ số giá tiêu dùng bước đầu có chiều hướng giảm. Thu ngân sách tăng khá; thị trường ngoại hối có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội, tạo việc làm được quan tâm. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác phát triển; Việt Nam tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra những hạn chế trong việc phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011. Trong đó nổi lên là việc nền kinh tế phát triển chưa ổn định, tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2010. Lạm phát vẫn ở mức cao. Sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tác động bất lợi do mặt bằng lãi suất cao và việc thu hút vốn đầu tư giảm. Thị trường chứng khoán sụt giảm, thị trường bất động sản diễn biến bất thường. Đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tình hình này đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, yếu kém, tiếp tục có giải pháp thích hợp để đưa đất nước phát triển ổn định, bền vững hơn trong những tháng cuối năm 2011 và những năm sau.

Quốc hội bầu nhân sự cấp cao của Nhà nước

Theo chương trình nghị sự, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả n­ước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIII; quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Đây là công việc rất quan trọng, có ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011; xem xét Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011. Xem xét Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII và diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng, với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trong suốt nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn và quyết định, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Sau phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Trung ương Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Quốc hội cũng nghe Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tiếp đó, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011” và Báo cáo thẩm tra Báo cáo trên./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN