Khẩn trương chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp

14/01/2020 - 22:49

Đến nay, các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đã có 7 đơn vị thông qua Ban Thường vụ dự thảo lần 1 như Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Giồng Trôm, TP. Bến Tre và đang tổng hợp ý kiến đóng góp. Huyện Ba Tri, Thạnh Phú dự kiến thông qua Ban Thường vụ vào cuối tháng 1-2020. Các huyện Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Giồng Trôm, Ba Tri, Châu Thành đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, huyện Mỏ Cày Bắc đã tổ chức 2 đợt lấy ý kiến cán bộ hưu trí, MTTQ và các đoàn thể.

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Công an, Quân sự tiếp tục tổng hợp từ các tổ soạn thảo để hình thành dự thảo văn kiện lần 1, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2020 và thông qua Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ vào tháng 2-2020. Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp đã thông qua Ban Thường vụ dự thảo văn kiện lần thứ 2 và lần thứ nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ, hiện đang tập trung chỉnh sửa theo góp ý và chuẩn bị để thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ (dự kiến ngày 15-1-2020). Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xong dự thảo văn kiện lần 1, dự kiến thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy cuối tháng 1-2020.

Huyện Ba Tri và TP. Bến Tre đã thẩm định xong văn kiện cấp xã, ngành. Huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc đã thẩm định xong văn kiện cấp xã, các tổ thẩm định đang tập trung thẩm định văn kiện chi bộ, đảng bộ ngành huyện.

T. Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN