Khẩn trương xây dựng đề án đổi mới hệ thống tổ chức VKSND

09/01/2012 - 13:31
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị ngành Kiểm sát cần tập trung làm tốt công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra.

Dự hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án đổi mới hệ thống tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân.

Ngày 8/1, hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2012 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cho rằng, trong tình hình tội phạm gia tăng và diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn.

Báo cáo tổng kết cùng tham luận của các đại biểu tại Hội nghị đã nêu rõ, trong năm 2011, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành triển khai nhiều biện pháp, thực hiện các chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có chuyển biến tích cực; chất lượng hiệu quả các lĩnh vực kiểm sát được nâng cao so với năm 2010.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động, triển khai tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992, tập trung nghiên cứu, xây dựng các đề án “Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam”, “Nghiên cứu chuyển Viện Kiểm sát thành Viện Công tố”… đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, quán triệt các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Kiểm sát cũng còn một số hạn chế như chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến nhưng chậm; vẫn còn Viện Kiểm sát ở địa phương chưa tích cực phối hợp tổ chức các phiên tòa để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng…

Để ngành Kiểm sát thực hiện tốt các chức năng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Chủ tịch nước đề nghị ngành Kiểm sát cần tập trung làm tốt công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra, bảo đảm việc khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, việc điều tra, xử lý của cơ quan điều tra có căn cứ, đúng pháp luật; đẩy nhanh việc giải quyết các vụ án trọng điểm, các vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án đổi mới hệ thống tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân theo Nghị quyết 49-NQ/TƯ, Kết luận 79-KL/TƯ của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, bảo đảm phù hợp với hệ thống tổ chức của Tòa án, đồng thời để thực hiện tốt yêu cầu tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành Kiểm sát tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững vàng về chính trị, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ; đồng thời, chăm lo giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cho cán bộ kiểm sát, thực hiện có kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác là “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát cần khẩn trương tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, tập trung vào tổng kết, đánh giá các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân. Từ kết quả tổng kết, đề xuất cụ thể với Đảng, Nhà nước các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, xác định rõ hơn vị trí của Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát phù hợp với các định hướng, nội dung của Cương lĩnh và các Văn kiện của Đại hội XI, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ký kết quy chế phối hợp, hướng tới mục tiêu trong năm 2012 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch vững mạnh.

Năm 2012, ngành Kiểm sát phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản: Không trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá thời hạn luật định thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 80%; hạn chế thấp nhất tỉ lệ trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự đạt tỉ lệ 70%, kháng nghị phúc thẩm dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và hành chính đạt tỉ lệ trên 80%; kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án đạt tỉ lệ trên 85%... 

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN