Khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

02/11/2016 - 07:06

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Ngày 1-11-2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc từ cấp tỉnh đến huyện và tương đương (sau đây gọi tắc là Đề án). Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các biểu mẫu thu thập thông tin về xây dựng đề án.

Theo đó, nguyên tắc xây dựng đề án phải đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng về rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đề án góp phần làm giảm biên chế một cách hợp lý; đồng thời là cơ sở để thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; đảm bảo đến năm 2021, tỷ lệ tinh giản tối thiểu là 10% tổng biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước. Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị là căn cứ để xác định biên chế, chỉ tiêu nâng ngạch, tuyển dụng, bố trí sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

Thảo luận tại hội nghị, hầu hết các đại biểu thống nhất cao với các nội dung trong xây dựng đề án và cho rằng việc làm này mang tính khoa học rất cao. Bên cạnh đó, các đại biểu bày tỏ sự băn khoăn trong thực hiện xây dựng đề án, bởi đây là việc làm tương đối mới và khó. Theo ý kiến của các đại biểu, để triển khai xây dựng đề án tốt và mang tính thống nhất, tỉnh cần ban hành biểu mẫu chung; cần bổ sung thêm thành phần hội đồng thẩm định của cơ quan, cụ thể là cấp ủy, công đoàn và đoàn thanh niên. Đặc biệt, cần thực hiện tốt việc thống kê công việc cá nhân (theo biểu mẫu), từ đó làm cơ sở để thực thiện các bước sau.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần hướng dẫn cụ thể hơn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng đề án tốt, đồng bộ. Việc xây dựng đề án có vai trò và ý nghĩa quan trọng, vì thế người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chủ trì, quán triệt nội dung này và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong việc triển khai xây dựng đề án. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng đề án từng bước chắc chắn và trên tinh thần khẩn trương nhằm đảm bảo thời gian quy định (hạn chót để tỉnh xây dựng xong đề án và gửi về Ban Tổ chức Trung ương là ngày 31-3-2017). Trong quá trình xây dựng đề án, ngoài quyết tâm cao cần phải có phương pháp, liên hệ chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để được hỗ trợ kịp thời.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN