Khảo sát công tác phối hợp bảo vệ biên giới biển

24/10/2014 - 07:34

Đoàn cán bộ của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa đến Đồn Biên phòng Cửa Đại, Hàm Luông và Cổ Chiên khảo sát công tác phối hợp giữa các đồn biên phòng và khối vận cơ sở trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển trên địa bàn các xã Thừa Đức (Bình Đại), An Thủy (Ba Tri) và Thạnh Phong (Thạnh Phú).

Trong 9 tháng năm 2014, các đồn biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể các xã biên giới biển thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, học tập trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương. Qua đó, nhận thức của người dân khu vực biên giới biển từng bước được nâng lên, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Việc tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tích cực tham gia thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” mang lại ý nghĩa sâu sắc, thiết thực về chính trị, xã hội trên khu vực biên giới biển.   

Đoàn đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng và khối vận các xã biên giới biển trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển năm 2014; đồng thời yêu cầu các ngành, đoàn thể có kế hoạch, nội dung cụ thể xây dựng xã nông thôn mới; hàng tháng, hàng quí phải tổ chức họp rút kinh nghiệm quá trình thực hiện các chương trình phối hợp, nhất là trong công tác giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu, giải quyết dứt điểm những thắc mắc chính đáng của người dân.

Ng.Bình - Ng.Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN