Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

03/10/2022 - 17:33

BDK.VN - Ngày 3-10-2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2021, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Hội nghị diễn ra tại Hà Nội và trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM được triển khai thực hiện liên tục, có tính kế thừa qua hai giai đoạn: Giai đoạn I (2011 - 2015, kéo dài đến 2017), giai đoạn II (2016 - 2020, kéo dài đến 2022). Ở giai đoạn II, chương trình được giao các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Có tổng cộng 84 nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt. 100% các đề tài có kết quả được áp dụng vào thực tế xây dựng NTM.

Chương trình đã đề xuất được 160 kiến nghị, giải pháp, chính sách; xây dựng và chuyển giao được 208 mô hình (sản xuất và liên kiết, quản lý, môi trường, du lịch), có 339 sản phẩm mới, 232 công nghệ được chuyển giao cho sản xuất. 100% các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều có sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp. Các đề tài, mô hình trong quá trình tuyển chọn và thực tế đã chuyển giao được các công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp với các vùng miền, tăng hiệu quả sản xuất từ 25% trở lên, tăng thu nhập cho nông dân từ 20% trở lên.

Tại Bến Tre, công tác triển khai các đề tài, dự án, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình cho nông dân được đẩy mạnh. Thông qua chương trình đã góp phần ứng dụng KH&CN phục vụ tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng NTM. Cải tạo, phát triển các giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu và hạn mặn. Thay đổi phương thức sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ. Xây dựng 10 nhóm mô hình trình diễn ứng dụng các thành tựu, giải pháp KH&CN, hỗ trợ thực hiện 83 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN cho các huyện, thành phố, các đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và môi trường cho người dân, phát triển 5 chỉ dẫn địa lý, 26 nhãn hiệu tập thể được bảo hộ.

Ngày 2-8-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 923/QĐ-TTg phê duyệt chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình xác định các đề tài, dự án triển khai thực hiện phục vụ xây dựng NTM phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Các giải pháp KH&CN được đề xuất phải thực hiện được các nội dung về phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển du lịch nông thôn... Cũng như xây dựng và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn phù hợp điều kiện đặc thù, phát huy thế mạnh địa phương, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển thị trường theo chuỗi giá trị...

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN