Không dạy theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục

07/10/2018 - 20:15

Theo bà La Thị Thúy - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục (CNGD) là kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của một số giáo sư, trong đó người đứng đầu là Giáo sư Hồ Ngọc Đại. Sau nghiên cứu, tài liệu được tổ chức thực nghiệm tại 1 trường ở Hà Nội. Căn cứ vào kết quả thực nghiệm, Bộ GD&ĐT đồng ý cho một số địa phương có nhu cầu và đảm bảo các điều kiện áp dụng, bắt đầu từ năm học 2008-2009 đến năm học 2016-2017, trên tinh thần tự nguyện.

Năm 2009, cả nước có 7 tỉnh triển khai, đến năm 2016 có 48 tỉnh. Cuối năm 2016, khi tiếp thu những ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, tài liệu trên được chỉnh sửa. Sau thẩm định, Hội đồng thẩm định có kết luận: tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD cơ bản đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu và chuẩn kiến thức kỹ năng của môn Tiếng Việt lớp 1. Từ cơ sở trên, Bộ GD&ĐT có hướng dẫn các sở GD&ĐT có thể sử dụng tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD nhưng phải phù hợp với từng địa phương, trên nguyên tắc tự nguyện và chỉ được áp dụng trong năm học 2017-2018 và 2018-2019 đối với các trường đang triển khai.

Thời gian qua cũng như hiện nay, tỉnh không tổ chức dạy theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 CNGD, do năm 2008-2009, khi bộ cho chủ trương áp dụng tài liệu này, tỉnh đã không tham gia. Hiện nay, sở cũng không tham gia vì theo chỉ đạo của bộ là chỉ áp dụng với những trường đã triển khai, không mở rộng thêm.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích