Kiểm soát mất cân bằng giới tính đem lại hiệu quả thiết thực

22/07/2020 - 07:45

BDK - Để từng bước khống chế tốc độ gia tăng chênh lệch giới tính khi sinh (GTKS), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4800/KH-UBND ngày 13-9-2016 triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng GTKS tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số GTKS trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hàng năm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) luôn thực hiện tốt tham mưu cho Sở Y tế trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và giám sát triển khai kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo các hoạt động được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

 Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đề án còn gặp một số khó khăn do người dân còn tư tưởng muốn có con trai. Kinh phí hoạt động còn hạn chế. Các hoạt động chủ yếu là lồng ghép với các hoạt động khác của ngành. Đầu năm 2019 thực hiện sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Với tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ làm công tác DS, đề án bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của người dân về tư tưởng trọng nam, khinh nữ, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Đồng thời, góp phần ổn định được cơ cấu DS. Kết quả, tỷ số GTKS trên địa bàn năm 2017 là 108 bé trai/100 bé gái; năm 2018 là 109 bé trai/100 bé gái; năm 2019 là 107,7 bé trai/100 bé gái.

Được kết quả như trên là nhờ công tác vận động nguồn lực, ban hành chính sách và tạo sự ủng hộ của cộng đồng xã hội dưới nhiều hình thức như: hội nghị, hội thảo, sơ kết đánh giá... được toàn ngành tập trung thực hiện và đạt những kết quả đáng kể. Từ đó, kế hoạch kiểm soát mất cân bằng GTKS hàng năm do Chi cục DS-KHHGĐ tham mưu xây dựng đều được bảo đảm nguồn lực kinh phí cho việc triển khai, cũng như đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các cấp, ngành truyền thông rộng rãi về pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, về tầm quan trọng của kiểm soát mất cân bằng GTKS trong các nhóm đối tượng có liên quan và trong cộng đồng.

Chi cục DS-KHHGĐ thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực bộ máy. Phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế 8/9 huyện, thành phố tổ chức 8 lớp tập huấn phổ biến pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho 480 người hành nghề y tế tư nhân. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề “Nhận thức và định hướng công tác DS tỉnh Bến Tre trong tình hình mới” cho cán bộ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể là học viên của trường, nhằm bảo đảm cho việc triển khai kế hoạch kiểm soát mất cân bằng GTKS hàng năm tại các địa phương. Phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản công lập tại 3 huyện ven biển vào năm 2019. Tổ chức tuyên dương trẻ em gái là con của các gia đình có con một bề là gái có thành tích xuất sắc trong học tập vào năm 2018.

Để bảo đảm cho việc kiểm soát có hiệu quả mất cân bằng GTKS về lâu dài, các hoạt động của kế hoạch kiểm soát mất cân bằng GTKS từ năm 2016 đến nay còn tác động gần 20 ngàn đối tượng chuẩn bị tham gia sinh sản là học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh. Đây cũng được xem là một trong những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng GTKS Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.

Hoàng Oanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN