Kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

16/06/2022 - 10:43

BDK.VN - Sáng 16-6-2022, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó tham mưu trưởng Quân Khu 9 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tiến độ công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chỉ huy trưởng -Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn vị và xây dựng văn kiện phục vụ diễn tập.

Cụ thể, cấp tỉnh đã hoàn thành 9 văn kiện chỉ đạo, đạt 100%; hoàn thành 18 văn kiện nội dung, đạt 100%; văn kiện diễn tập, Khối Đảng hoàn thành 11 văn kiện, đạt 100%, Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội 10 văn kiện đạt 100%; Khối Nhà nước hoàn thành 32 văn kiện đạt 100%, Khối Quân sự 28 văn kiện, đã hoàn thành các văn kiện vận hành cơ chế, riêng văn kiện thực binh các hình thức đang tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh. Cấp huyện, Bình Đại hoàn thành 9 văn kiện chỉ đạo, 22 văn kiện nội dung, huyện Châu thành hoàn thành 9 văn kiện chỉ đạo, 22 văn kiện nội dung; Trung đoàn Bộ binh 895 hoàn thành 13 văn kiện.

Hướng tới, BCĐ tục theo dõi, hướng dẫn các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kiện toàn khung tập, chương trình, kịch bản chuẩn bị diễn tập theo kế hoạch. Theo dõi giúp huyện Châu Thành, Bình Đại điểu chỉnh, bổ sung văn kiện và tổ chức luyện tập, diễn tập. Triển khai kế hoạch tiến hành xây dựng Sở Chỉ huy Khu căn cứ chiến đấu, Sở Chỉ huy động viên. Tổ chức động viên quân nhân dự bị, huấn luyện, diễn tập, hiệp đồng và huấn luyện thực binh các hình thức A2. Tiến hành công tác chuẩn vị vật chất, trang bị đảm bảo yêu cầu diễn tập, đặc biệt là công tác huấn luyện thực binh của các thành phần, lực lượng.

Đại tá Nguyễn Chí Linh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Nguyễn Chí Linh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó tham mưu trưởng Quân Khu 9 cho rằng: Kiểm tra nhằm nắm lại toàn bộ quá trình chuẩn bị của tỉnh, các huyện, đơn vị tham gia diễn tập về tiến độ, công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Qua đó, giúp tỉnh hoàn thiện các văn kiện, rà soát, chấn chỉnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong công tác chuẩn bị văn kiện. Lưu ý, các Ban soạn thảo văn kiện, soạn thảo nội dung cần xây dựng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thời gian kiểm tra ngày 16, 17-6-2022.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN