Ký kết thực hiện phong trào thi đua

26/05/2017 - 06:52

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới” với xã Tân Thiềng (Chợ Lách).

Xã Tân Thiềng là một trong hai xã của huyện Chợ Lách được chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Thời gian qua, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã triển khai nhiều nội dung như: thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý và ban phát triển ở các ấp, triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và nhu cầu hoạt động của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn…

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, lễ ký kết “chung sức” thực hiện với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh là điều kiện thuận lợi để xã Tân Thiềng thực hiện tốt 19 tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2017.

Có 8 nhóm nội dung sẽ được hai bên thực hiện trong thời gian tới. Kinh phí, vật chất để bảo đảm cho các hoạt động trên được bảo đảm từ nguồn trên cấp, quỹ vốn của Bộ CHQS tỉnh và địa phương. Lực lượng, phương tiện tham gia chủ yếu của Bộ CHQS tỉnh phối hợp. Chính quyền địa phương bảo đảm nơi đóng quân cho lực lượng và phương tiện của đơn vị trong thời gian làm nhiệm vụ ở địa phương.

Đ.Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN