Lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

23/09/2022 - 13:17

BDK.VN - Ngày 23-9-2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì hội nghị.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi tiếp thu và ghi nhận ý kiến của đại biểu.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi tiếp thu và ghi nhận ý kiến của đại biểu.

Theo ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện sát với yêu cầu từ thực tiễn đặt ra, đáp ứng được yêu cầu cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

Cụ thể, bổ sung của Điều 1 là “Sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài quy hoạch” giúp cho doanh nghiệp triển khai thuận lợi trong việc sử dụng tần số cho mục đích: Triển lãm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới; sử dụng trong các sự kiện quốc tế, hội nghị quốc tế.

Có ý kiến thống nhất bổ sung khoản 4 Điều 45 (đồng thời phải sửa đổi khoản 2 Điều 9, bổ sung khoản 3 Điều 31 và sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 46) như sau: “4. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cần sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế phải có phương án sử dụng băng tần báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo nguyên tắc phương án sử dụng kết hợp không làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo quốc phòng, an ninh và sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông”.

Lý do bổ sung là để đảm bảo quốc phòng, an ninh và sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông, khi các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cần sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế cần phải có phương án để việc quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật, qua đó tổng hợp và trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN