Lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

06/06/2020 - 20:14

BDK.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kèm theo lịch công tác kỳ thi. Trong đó, có 32 mốc thời gian thí sinh, cán bộ và giáo viên tham gia công tác tại kỳ thi cần lưu ý.

Học sinh lớp 12 tỉnh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm 2020.

Học sinh lớp 12 tỉnh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm 2020.

Cụ thể, thời gian thi trong 2 ngày 9 và 10-8-2020. Từ 9-6 đến 30-9-2020, Sở GD&ĐT và các đơn vị đăng ký dự thi sẽ triển khai thực hiện nhiều nội dung liên quan đến công tác kỳ thi.

Theo đó, trước ngày 15-6-2020, Sở GD&ĐT phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi. Trước ngày 30-6-2020, Sở GD&ĐT thành lập hội đồng thi, quyết định cơ cấu, thành phần các ban của hội đồng thi. Trước ngày 8-8-2020, hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi.

Thời gian từ ngày 15 đến 30-6-2020, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi. Cùng thời gian này, các nơi đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT quy định sẽ nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi. Chậm nhất ngày 7-7-2020, các đơn vị đăng ký dự thi tổ chức in danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, cho thí sinh xác nhận thông tin trên danh sách.

Trước ngày 15-7-2020, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và phiếu đăng ký dự thi cho Sở GD&ĐT. Chậm nhất ngày 20-7-2020, các đơn vị đăng ký dự thi nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào hệ thống quản lý thi.

Trước ngày 23-7-2020, các hội đồng thi đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, xếp phòng theo bài thi/nhóm bài thi; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi trước ngày 4-8-2020.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và các hội đồng thi tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả chấm thi về Bộ GD&ĐT, hoàn thành đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 26-8-2020.

Ngày 27-8-2020, các hội đồng thi công bố kết quả thi. Chậm nhất ngày 30-8-2020, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Hiệu trưởng các trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho thí sinh hoàn thành chậm nhất 4-9-2020.

Từ ngày 27-8 đến 5-9-2020, các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Tổ chức phúc khảo nếu có chậm nhất ngày 20-9-2020.

Ngày 23-9-2020, hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo. Ngày 25-9-2020 sở GD&ĐT gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD&ĐT. Chậm nhất ngày 30-9-2020, Sở GD&ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD&ĐT.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN